• Ahlatlıbel Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı
    1746 Sokak No: 5 Çankaya / ANKARA

  • +90 312 489 1934

تماس با ما

زندگی طبیعی

خواستم تا ارزش فراموش شده را به یاد بیاوآوریم!

تصادف نیست!

زندگی طبیعی

خواستم تا ارزش فراموش شده را به یاد بیاوآوریم!

 

از سال های بسیاری است که بشر با تمام زیبایی های طبیعت ادغام شده است. او برگ های کوچک، تنه های بزرگ درختان و بوی آرامش بخش خاک را به عنوان خانه و سرپناه احساس کرد. بعد ها چه اتفاقی افتاد؟ جهان پیشرفت کرد شاید هم پیر شد. سبزه ها پژمرده شد...... و بشر دوباره در میان بتن های خاکستری ناپدید شد. او سعی کرد تا در شمع پیچیده بتن خوشحال شود، اما نتوانست ...

خوب، در وسط این همه خاکستری، اگر ما برایتان بگویم زندگی سرسبز امکان پذیر است!

با 84% از حوزه های سر سبز به منظره ای که درون شما را دلگرم کرده، معماری حاوی ظرافت کار در هرجزئیات، اماکن رفاهی ادغام شده با فضای طبیعی، به یک زندگی بی نظیر در دورو بیگ تپه دعوت میشوید.

تصادف نیست!
در حالی که 30٪ از جهان با مناطق سبز پوشیده شده است،
دورو بیگ تپه با 84% از مناطق سبز پوشیده شده است.