تماس با ما

فعالیت ها

بچه های باغ مان

بچه های باغ مان

زمین بازی کودکان

بچه های باغ مان

 

دورو بیگ تپه با زمین های بازی های طبیعی خود، مفهوم واژه "محله" که خلوص و ایمنی زندگی قدیمی را بیان می کند را دوباره به فعالیت انداخته گذاشته است.

زمین بازی کودکان: مناطق بازی طراحی شده طبق گروه های سنی مختلف

خانه درخت:طراحی ویژه به طور خاص برای کودکان جهت گذراندن اوقات خوش

میدان خورشید: با داشتن یک ساعتی آفتابی ، فرصت مطالعه آسمان با یک تلسکوپ موجود و میدان دید ویژه برای کمک یادگیری به کودکان

میدان شطرنج: فضای شطرنج در فضای باز برای کودکان و بزرگسالان

ساحل کودکان: یک پارک تفریحی که می توانید یک قلعه شن و ماسه را بسازند و خاک را لمس کنند

خانه های حیوان خانگی و خانه های پرنده:مکان هایی که دوستان کوچک می توانند با صلح و امنیت زندگی کنند، و همچنان مکان های که در آن کودکان می توانند از سن خورد عشق خود را به حیوانات دریافت کنند.

باغ های میوه جات: باغ های پر از میوه جات که کودکان می توانند از نقاط مختلفی دورو بیگ تپه میوه بکنند و بخورند.

پارک آب: منطقه آب مخصوص برای کودکان

آدرنالین و ترنج: طراحی دیوارهای صعود که کودکان می توانند توانایی های بالقوه خود را بهبود ببخشندr

گوشه های سیته: این یک گوشه ای از هوای آزاد است که جهت خواب ظهر کودکان آن آماده و از بالش های گلابی استتفاده شده است. .