• Ahlatlıbel Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı
    1746 Sokak No: 5 Çankaya / ANKARA

  • +90 312 489 1934

تماس با ما

در باره پروژه

معماری ویژه برای سبک زندگی

دورو بیگ تپه

در باره پروژه

معماری ویژه برای سبک زندگی

 
دورو بیگ تپه، با مشارکت شرکتهای مجرب در صنعت عمران از سوی شرکت عمرانی صافه & تونا یاپی بوجود آمد. شرکت عمرانی صافه و تونا یاپی زندگی خوشبخت در مکانی امن را از یک خیال بودن خارج کرده و آنرا با آنکارا ادغام نموده و با اهتمام در هرگونه جزئیات آن پروژه دورو بیگ تپه را با غرور برای آینده میسازد. در پروژه دورو بیگ تپه که طبیعت سبز و آبی را مجدداً کشف خواهید کرد بمقدار 84% مساحت را برای محوطه سازی و اماکن رفاهی تخصیص دادیم. به اهالی آنکارا یک زندگی سبز که تاکنون به این اندازه وجود نداشته است وعده میدهیم.
پروژه دورو بیگ تپه عبارت از 484 واحد مسکونی و بروی مساحتی به وسعت 47.27 مترمربع میباشد و با تراکم کم مسکن زندگی مرفهی را برای ساکنین خودارائه میدارد. دورو بیگ تپه بهمراه واحدهای 1+2، 1+3، 1+4 و 1+5 و با منازل برجی، منازل ویلائی و منازل حیاط دار گزینه های متعددی را ارائه داشته و دوبلکس های سقفی و حیاط دار 202 مترمربع الی 501 مترمربع را نیز حاوی میباشد.